Valrisico na totale heup prothese

Uit onderzoek blijkt dat bij een vervangende heupoperatie het risico op vallen groter is dan ervoor. Het hoogste aantal valpartijen vond plaats vijf maanden na de operatie.  Het lijkt erop dat het valrisico toeneemt op het moment dat iemand weer actiever en mobieler wordt.

Het is daarom belangrijk aandacht te vragen voor de valpreventie na een vervangende heupoperatie. Middels een screening op kracht, mobiliteit, activiteitenniveau en risicofactoren kan een inschatting gemaakt worden op het valrisico en kan er gericht een plan worden gemaakt om dit risico te verkleinen.

Zou u graag willen weten of er sprake is van een verhoogd valrisico of heeft u een verhoogd valrisico en wilt u dit risico verkleinen? Neem dan contact op met Fysiotherapie Elisabeth via info@fysiotherapieelisabeth.nl, bel naar 072-520 40 70 of loop langs bij de balie.

Bron: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/33180901/