Nieuwe samenwerking

Samenwerking Ergotherapiepraktijk Doen en Fysiotherapie Elisabeth!

Binnen de zorg liggen er grote uitdagingen voor ons. Gezondheid draait steeds meer om kwaliteit van leven, veerkracht en kunnen doen wat je belangrijk vindt. Mensen worden steeds ouder en blijven langer zelfstandig thuis wonen. Dit vraagt om verandering van aanbod en het nemen van verantwoordelijkheid.

Om te kunnen veranderen en om deze verantwoordelijkheid optimaal te kunnen nemen is het belangrijk dat er op de juiste manier samenwerking plaatsvindt tussen zorgverleners onderling. Om de kwaliteit te verhogen, om zo efficiënt mogelijk te werken en om kosten te besparen.

We weten uit ervaring dat samenwerken het beste tot stand komt wanneer je elkaar in de gang treft, samen koffiedrinkt of een intervisie organiseert. Vol enthousiasme willen we daarom uw het volgende nieuws brengen: Fysiotherapiepraktijk Elisabeth en Ergotherapiepraktijk Doen gaan intensief samenwerken. In de praktijk betekent dit dat Doen een ruimte gaat huren binnen de fysiotherapiepraktijk. We zien beide veel kansen richting diverse hulpvragen en doelgroepen.
We hebben er veel zin in en kijken uit naar de samenwerking aankomende jaren. Via media als onze website en LinkedIn zullen we u op de hoogte houden van deze kansen en ontwikkelingen. Houd het nieuws dus in de gaten!